پولی تایمینگ یکی از بهترین نوآوری های صنعتی به حساب می آید. پولی تایم و تسمه تایم جزو این بخش محسوب می شود و این دو قطعه صنعتی جایگزین دنده زنجیر و زنجیر شده اند و مزایا و امکانات فنی وسیعی در انتقال قدرت و جابجایی ایجاد نموده اند.

مزایای پولی تایم و تسمه تایم: تقریبا بی صدا کار می کند، احتیاج به روغنکاری ندارد، در ابعاد بزرگ و کوچک قابل ساخت است، مقدار قدرت انتقال یافته از مقادیر پا یین تا مقادیر بالا را در بر می گیرد و ….

تسمه تایم: تسمه ایست دندانه دار که پروفیل و شکل دنده ها طبق استاندارد های متنوع ایجاد می شود.

پولی تایم: عموما قطعه ایست فلزی و مقطعی از استوانه که روی سطح دوار آن، دنده به شکل مقابل تسمه تایم ایجاد شده است. با چرخش پولی تایم حول یک محور دنده های پولی، دنده های تسمه تایم را به جلو و یا عقب می راند.

گام پولی تایم و دنده تایم: دنده های ایجاد شده بر روی پولی تایم در فواصل یکسان و یکنواختی تکرار میشوند که فاصله بین دو دنده پی در پی را گام آن پولی تایم می نامند. همچنین درمورد تسمه تایم صادق است و به آن گام تسمه تایم اطلاق می شود.

جنس پولی تایم: جنس پولی تایم متنوع است چنانکه چدن، فولاد، آلومینیوم و گاهی پلی آمید در ساخت آن بکار می رود.

جنس تسمه تایم: جنس تسمه تایم از مواد پلیمری مشتق می شود و با پیشرفت علم مواد دایما در حال دگرگونی و بهبود است.

ابعاد دنده تایم: دنده تایم به نسبت تعداد دنده روی آن و عرض تسمه تایم متغییر است. چنانکه از ۱۰ دنده شروع و معمولا تا۲۲۰ دنده و عرض حدود ۲۰۰ میلیمتر ساخته میشود. گام های ایجاد شده بر روی پولی تایم و تعداد دنده ها، قطر خارجی پولی تایم را معین می کند. بطوریکه گام پولی تایم از ۳ میلیمتر شروع شده تا ۲۰ میلیمتر متغییر است و قطر خارجی پولی تایم از حدود ۱۵ میلیمتر تا ۱۲۰۰ میلیمتر و بیشتر تنوع دارد.

ابعاد تسمه تایم: تسمه تایم را بعرض ۳ میلیمتر تا۲۰۰ میلیمتر و بصورت حلقه بسته و یا بصورت توپی تولید می کنند. تسمه های حلقه ای را می توان بعرض مورد نیاز برش داد. تسمه های توپی را در طول مورد نظر بریده و بروشهای متفاوتی دو سر تسمه را به هم وصل می کنند.

حرکات تسمه تایم: تسمه تایم بصورت دوار و خطی رفت و برگشت انجام می شود.

روش تولید پولی تایم: دو روش عمومی وجود دارد، رولینگ و ماشینکاری دوار.

اشکال فیزیکی پولی تایم: در ابعاد کوچک بصورت برشی از یک استوانه تولید می شود و با بالا رفتن قطر بروش ریختگری و بشکل صلیبی تولید می گردد. برای اینکه تسمه تایم از روی پولی تایم خارج نشود در دو طرف پولی تایم واشرهایی قرار می دهند تا اینکه تسمه از روی آن فرار نکند. در مقابل هر پولی تایم، پولی تایم دومی قرار می گیرد و لا اقل یکی از آنها باید واشر راهنما داشته باشند. پولی تایم ریختگری شده صلیبی باید بالانس دینامیکی شود.